Biophilisch Design

‘Biophilische designs zijn er op gericht om bij te dragen aan aspecten van de natuurlijke wereld zoals menselijke gezondheid, productiviteit om fit te zijn en te overleven’ Stephen R. Kellert. 

Biophilisch design

Biophilisch design probeert onze behoefte om ons te verbinden met de natuur in de moderne gebouwde omgeving te versterken. Biophilisch design, een uitbreiding van de theorie van biofilie, geeft toe dat onze soort voor meer dan 99% van zijn geschiedenis is geëvolueerd als adaptieve reactie op de natuurlijke wereld en niet op door de mens gecreëerde of kunstmatige krachten. 

Zo zijn we biologisch gecodeerd om te associëren met natuurlijke kenmerken en processen. Deze behoefte blijft van groot belang voor de fysieke en mentale gezondheid, fitheid en welzijn van mensen. Omdat de ‘natuurlijke habitat’ van vandaag met name de gebouwde omgeving is, waar we 90% van onze tijd doorbrengen, probeert Biophilisch design te voldoen aan onze aangeboren behoefte om in moderne gebouwen en steden te verbinden met de natuur. Het fundamentele doel is het creëren van een goede leefomgeving voor mensen als biologische organismen die moderne structuren, landschappen en gemeenschappen bewonen. Om dit doel te bereiken, moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Ten eerste richt Biophilisch design zich op die aspecten van de natuur die in de loop van de evolutie hebben bijgedragen aan onze gezondheid en ons welzijn. Elk voorkomen van natuur in de gebouwde omgeving kan geen Biophilisch ontwerp worden genoemd als het geen invloed heeft op de aangeboren neigingen van onze soort die onze fitheid en overleving hebben bevorderd.