Stampleem (rammed earth) als bouwmateriaal

De uitstraling van een stamplemen wand onderscheidt zich wezenlijk van andere wanden. Stampleem wordt in aardvochtige toestand laagsgewijs in een bekisting gestampt. Deze horizontale (gekleurde) lagen zijn later waar te nemen in het wandoppervlak, waardoor een gebouwde Geologie ontstaat. Als basismateriaal wordt leem met een steenaandeel geleverd, een materiaal dat in korrelopbouw vergelijkbaar is met beton.  Net als bij leem-stuc kan er kleur aan de stampleem worden gegeven door middel van het toevoegen van verschillende kleien, lemen en/of andere toeslagstoffen.Voor het bouwen van hoogbouw, kunnen er stamplemen wanden van min. 60 cm dik worden opgebouwd. Deze dikte heeft voldoende dragend vermogen voor extra etages. In deze dikte is er ook voldoende ruimte om in de bekisting de leem eventueel machinaal aan te stampen. Voor stabilisatie kan tot 8% trasskalk worden toegevoegd. Voor niet dragende wanden en binnenwanden volstaat een dikte van 30-40 cm.

images rammed earth design build scottsdale arizona

Ondanks de vergaande mechanisering is deze bouwmethode nog altijd zeer arbeidsintensief. Evengoed zijn er toch veel mensen die kiezen voor deze wijze van bouwen. Niet alleen om de gezondheidsaspekten van een stamplemenwoning, maar ook zeker om de decoratieve mogelijkheden van dit massieve materiaal.