Vereniging integrale biologische architectuur

VIBA is een vereniging van denkers en doeners die kennis met elkaar onderzoeken, delen en toepassen. De Vereniging streeft ernaar door uitwisseling van kennis en informatie het bewustzijn op het gebied van een gezonde en duurzame leefomgeving vergroten.

In de naam “Vereniging voor Integrale Bio-Logische Architectuur” valt de koppeling Bio-Logisch op. Dit is een samenvoeging van twee Griekse woorden;

Bios (leven) en Logos (leer). Daarmee wordt direct de kern van de doelstelling vertaald, de leer over het leven. De leden van de vereniging streven ernaar om deze levens-leer op integrale wijze toe te passen en zo een gezonde en duurzame leefomgeving voor de mens te creëren. Het betreft daarbij zowel de ruimtelijk als maatschappelijk leefomgeving, zowel op het niveau van het landschap, de stad, de gebouwde omgeving en het interieur.

De Vereniging voor Integrale Bio-Logische Architectuur is opgericht in 1976 en heeft een geschiedenis van bijna 40 jaar. Naast activiteiten in Nederland wordt ook kennis uitgewisseld op internationaal niveau.

De vereniging functioneert als een platform voor het uitwisselen van inspirerend gedachtegoed en praktische vraagstukken. Door middel van presentaties, lezingen en excursies worden visionaire onderzoeken, innovatieve toepassing en ervaringen gedeeld en kunnen integraal toegepast worden. De vereniging richt zich op: ontwikkeling van integrale gebiedsvisies, ecologisch bouwen, circulair bouwen, biobased bouwen & producten, gezond binnenklimaat, lichtkwaliteit, luchtkwaliteit, herwinbare energie, ruimtelijke kwaliteit en samenlevingsvormen.
Missie

VIBA is een actieve vereniging met enthousiaste leden. Sommige zijn dat al vele jaren en dankzij deze leden kan VIBA bogen op een schat aan kennis op allerlei gebied. Nieuwe leden brengen nieuw elan en nieuwe, frisse ideeën: onmisbaar voor een vereniging die midden in de maatschappij wil staan.

VIBA streeft ernaar om samen met een evenwichtige, groeiende groep leden een levendige uitwisseling van kennis en ideeën te bewerkstelligen. Dat kan op allerlei manieren. Veel leden werken en denken al mee met allerlei verenigingsactiviteiten, waardoor het onderling contact snel groter wordt.

Daarnaast vinden zij het belangrijk om hun eigen werk en denkbeelden via de vereniging te kunnen presenteren en delen. Daarvoor biedt VIBA alle mogelijkheden.

Hoe actiever de leden, des te zinvoller het werk van VIBA. Daarom stimuleert VIBA haar leden om zich te presenteren via onder meer deze website, contacten te leggen, deel te nemen aan de activiteiten van VIBA en mee te doen in de werkgroepen.

VIBA stimuleert en ondersteunt landelijk allerlei vormen van studie, onderzoek en onderwijs. Daarnaast heeft VIBA een adviserende functie en bemiddelt in de overdracht en uitwisseling van kennis. Ook daarbij spelen de leden een belangrijke rol.

De komende tijd biedt VIBA, in samenwerking met de verschillende werkgroepen, een gevarieerd en groeiend aanbod aan studiedagen, symposia en thema- en ontmoetingsavonden, voor leden en geïnteresseerden. Houdt u onze website in de gaten voor actuele informatie.

http://www.vibavereniging.nl/